Leszno

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miasta Leszno (UM)
  • 64-100 Leszno
  • ul. Karasia 15
  • Tel.: +48 65 529-81-10
  • www.leszno.pl
  • E-mail: um@leszno.pl
 • Starostwo Powiatowe w Lesznie
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie (MOSiR)
  • 64-100 Leszno
  • ul. Strzelecka 7
  • Tel.: +48 65 520-56-40
 • "Real" - inwestycje budowlane
  • 64-100 Leszno
  • ul. Łowiecka 57
  • Tel.: +48 65 529-72-95
  • www.realleszno.pl
  • E-mail: real@realleszno.pl
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień Leszno (WKU)
  • 64-100 Leszno
  • ul. Zamenhoffa 32
  • Tel.: +48 65 520-50-88
 • Miejskie Centrum Kultury (MCK)
  • 64-100 Leszno
  • ul. Narutowicza 69
  • Tel.: +48 65 529-92-70
 • Klub Sportowy "Unia" Leszno
  • 64-100 Leszno
  • ul. Strzelecka 7
  • Tel.: +48 65 529-99-77
  • www.unia.leszno.pl
  • E-mail: klub@unia.leszno.pl
  • NIP: 697-216-91-03
  • REGON: 300133648
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie (PWSZ)
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie (WSH)
  • 64-100 Leszno
  • ul. Królowej Jadwigi 10
  • Tel.: +48 65 529-47-77 (dziekanat)
  • www.wsh-leszno.pl
  • E-mail: dziekanat@wsh-leszno.pl
 • Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie (MZK)
  • 64-100 Leszno
  • ul. Leśna 4
  • Tel.: +48 65 529-72-29
  • www.mzk.leszno.org
  • E-mail: mzk@mzk.leszno.pl
 • Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lesznie (OZPN)
 • Radio "Elka" Studio Leszno (częstotliwość - 98,5FM)
  • 64-100 Leszno
  • ul. Sienkiewicza 30a
  • Tel.: +48 65 529-56-78 (centrala)
  • www.elka.fm
  • E-mail: elka@it.pl
 • Centrum Konferencji i Rekreacji "AKWAWIT" Sp. z o.o.
  • 64-100 Leszno
  • ul. Św. Józefa 5
  • Tel.: +48 65 529-59-49 (basen)
  • www.akwawit.pl
  • E-mail: basen@akwawit.pl
  • NIP: 697-21-47-432
  • REGON: 411566367
 • Telewizja Leszno
  • 64-100 Leszno
  • ul. Sułkowskiego 46
  • Tel.: +48 65 528-84-84 (redakcja)
  • www.telewizjaleszno.pl
  • E-mail: tvleszno@interbit.pl

O Lesznie

Miasto w województwie wielkopolskim, na Wysoczyźnie Leszczyńskiej, w otoczeniu lasów; powiat grodzki, siedziba powiatu leszczyńskiego. 63 tysiące mieszkańców (2000).

Duży ośrodek przemysłowy, oświatowy i sportowo-rekreacyjny. Rozwinięty głównie przemysł maszynowy i metalowy (zamki, okucia budowlane i meblowe, wagi, grzejniki, armatura, fabryka pomp z nowoczesną odlewnią), elektrotechniczny (samochodowe instalacje elektryczne), spożywczy, odzieżowy, ponadto zakłady fermentacyjne Akwawit (kwas mlekowy, kleje, spirytusy przemysłowy), materiałów budowlanych, chemiczny (wyroby z tworzyw sztucznych), meblarskie; wytwórnia rękodzieła artystycznego; działają przedsiębiorstwa budowlane, handlowe i transportowe oraz regionalne organizacje gospodarcze (Regionalna Izba Gospodarcza, Wojewódzka Agencja Usługowo-Doradcza, Stowarzyszenie Kupców Leszczyńskich); siedziby oddziałów wiciu banków i firm ubezpieczeniowych; ważny węzeł drogowy (Wrocław-Świecie, Głogów-Jarocin) i kolejowy na linii Poznań-Wrocław (ponadto linie do Głogowa, Krotoszyna i Wolsztyna); lotnisko sportowe.

Rozwija się szkolnictwo wyższe, działają: oddziały zamiejscowe poznańskich uczelni (politechniki oraz akademii ekonomicznej i rolniczej), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych, Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania; organizatorami życia kulturalnego są m.in. Muzeum Okręgowe z Działem Judaistycznym, Centrum Kultury i Sztuki, Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych; Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne, Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury; współpraca partnerska z miastami z Niemiec i Holandii. Miasto jest ośrodkiem sportów lotniczych (centrum szkolenia Aeroklubu RP, Aeroklub Leszczyński) i motocyklowego; stadion żużlowy z boiskiem piłkarskim, nowoczesna pływalnia, hale, sztuczne lodowisko; międzynarodowe zawody sportowe (szybowcowe, w pływaniu synchronicznym, balonów na ogrzane powietrze. Turniej Kręglarski); węzeł szlaków pieszych na trasach rajdów turystycznych (Krajoznawczy im. Karola Kurpińskiego, Szlakiem Niepodległości).

Centrum Leszna, z prostokątną siatką ulic, dużym rynkiem i zabytkowymi budynkami, jest otoczone plantami utworzonymi na miejscu dawnych wałów obronnych; wokół dzielnice z XIX i XX w.; w północnej i wschodniej części miasta zabudowa blokowa sąsiadująca z rozległymi terenami zielonymi (park z amfiteatrem i ogrodem zoologicznym), na północy i południu tereny przemysłowe. W pobliżu Leszna eksploatowane złoża piasków i żwirów.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia Miasta

Wieś wzmiankowana 1393; prawa miejskie 1547; miasto prywatne, siedziba magnackiego rodu Leszczyńskich, od połowy XVI w. główny ośrodek braci czeskich, wychodźców z Czech, Moraw i Śląska (od 1553 szkoła protestancka, 1602-04 gimnazjum - wykładał tu J.A. Komensky, siedziba seniorów, biblioteka, w XVII w. 2 drukarnie); od ok. 1633 gmina luterańska (synody generalne); w końcu XVII w. gmina czeska rozwiązała się, a polska przetrwała do początku XIX w.; XVI-1. połowa XVII w. jeden z większych ośrodków handlowych w Wielkopolsce (m.in. liczne jarmarki, od 1632 prawo składu płótna) i duży ośrodek sukiennictwa i płóciennictwa oraz jedwabnictwa i wykwintnego garbarstwa; 1636 spalone przez wojska polskie za otwarcie bram miasta Szwedom; 1707 ponownie spalone przez wojska saskie; od XVI w. liczne skupisko Żydów, do połowy XIX w. jedna z najważniejszych gmin żydowskich w Polsce; 1793-1920 w zaborze pruskim (1807-15 w Księstwie Warszawskim); w XIX w. rozwój przemysłu przetwórczego (m.in. odlewniczy), garbarstwa i kuśnierstwa; duży ośrodek handlu, głównie skórami, zbożem i spirytusem; od 1856 połączenie kolejowe.

W XIX w. ośrodek ruchu narodowego (1834-40 drukowano w Lesznie czasopismo "Przyjaciel Ludu"); 1918-19 w Lesznie i okolicy walki powstańców wielkopolskich z Niemcami; w okresie międzywojennym przygraniczne miasto handlowo-usługowe. W czasie okupacji niemieckiej 1939-45 wcielone do III Rzeszy; masowe egzekucje mieszkańców i wysiedlenia (około 80% ludności) do GG; 1941-43 niemiecki obóz pracy przymusowej dla Polaków i Żydów, 1939-45 więzienie niemieckie (około 3,8 tysięcy osób); ośrodek konspiracji AK i NOW-NSZ; po wojnie teren działalności organizacji antykomunistycznych. W XIX W.-1975 i od 1999 siedziba powiatu, 1975-98 miasto wojewódzkie.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Leszno przez wieki było główną siedzibą możnego rodu Leszczyńskich. Zaliczali się oni do zwolenników reformacji, stąd do Leszna licznie napłynęli bracia czescy i luteranie (m.in. istniała tu znana z wysokiego poziomu nauczania szkoła braci czeskich i wielki ośrodek drukarstwa), wygnani stąd po "potopie" szwedzkim (1656) jako gorliwi stronnicy najeźdźcy. W XVIII w. właścicielami miasta zostali Sułkowscy. We wzniesionym przez nich barokowym pałacu mieszczą się dziś urzędy. Pałac, jak i większość innych reprezentacyjnych budowli, nosi znamiona stylu słynnego włoskiego architekta Pompea Ferrariego. Chlubą miasta jest zaprojektowany przez niego, jeden z najpiękniejszych w Wielkopolsce ratusz, stojący w otoczeniu uroczych kamieniczek, pochodzących nawet z XVII stulecia. Leszczyńska fara, kościół Św. Mikołaja, został odbudowany po pożarze w 1656 jako murowana świątynia w stylu barokowym. Dawny zbór luterański z początku XVIII w. to obecnie kościół Świętego Krzyża. Zgromadzono tu interesujące lapidarium - obok niego i wmurowane w jego ściany są dziesiątki płyt nagrobnych i pomników cmentarnych. W dawnej pastorówce mieści się Muzeum Okręgowe ze zbiorem portretów trumiennych z XVII i XVIII w., pamiątkami obrazującymi historię Leszna, wystawą etnograficzną oraz działem judaistycznym. Kolejną budowlą z czasów innowierców jest barokowy kościół Św. Jana Chrzciciela, dawny zbór braci czeskich. Żydowską społeczność miasta przypomina nieczynna synagoga z 1626. Są tu też 2 wiatraki koźlaki z XVIII w. z wyposażeniem wnętrza, a 2 km od miasta znajduje się skansen pszczelarski. Leszno jest ważnym ośrodkiem sportowo-rekreacyjnym. Słynie z tradycji sportów szybowcowych i żużlowych. Kompleks rekreacyjny "Akwawit" posiada jedną z najdłuższych zjeżdżalni wodnych w Polsce.

Zabytki:

Źródła:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Leszno w liczbach

Powierzchnia miasta 31,9 km2 (3 186 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 64 079
Liczba urodzeń w 2006 roku 634
Liczba zgonów w 2006 roku 568
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 783
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 684
Ilość osób, które pracują 20 716
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 2 515
Ilość książek w miejskich bibliotekach 221 303 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 199 (o średniej powierzchni 129,4 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 150
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 8 509
Dochody miasta (gminy) 198 720 639,34 zł
Wydatki miasta (gminy) 207 498 615,69 zł
Średnia pensja w Lesznie 2 095,97 zł (co stanowi 79,5% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w Lesznie 18 593
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 15,1
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl